Wat is ons doel?

Het zelfbeoordelingsformulier voor cyberveiligheid heeft een tweeledig doel. Enerzijds willen we de bewustwording en het bewustzijn van de organisaties vergroten door hen in staat te stellen hun potentiële tekortkomingen, behoeften en beschermingsniveau ten opzichte van soortgelijke organisaties te identificeren. 

Anderzijds kunnen we, door de mogelijke tekortkomingen en behoeften van de organisatie in kaart te brengen, concrete, praktische en gerichte aanbevelingen en mitigatiemaatregelen delen om de organisatie beter te beschermen.

Image
A girl clicking a computer mouse

Wat is onze aanpak?

Het zelfbeoordelingsformulier over cyberveiligheid is gericht op de internet gerelateerde infrastructuur en de essentiële diensten van een organisatie. Met deze aanpak kunnen we een aantal voorwaarden vereenvoudigen in deze eerste evaluatiefase om ons aan te passen aan een maximum aantal organisatietypes.

Hiertoe, en om ons tot alle soorten organisaties te richten, hebben we er voor gekozen om de aspecten rond de interne ontwikkeling van de toepassing uit te sluiten van deze vragenlijst.

Wat is onze methode?

De zelfevaluatietool voor cyberbeveiliging is gebaseerd op een selectie van de elementen van het NIST Cybersecurity Framework en de vijf functies ervan, maar ook op verbanden met de normen ISO 27002, IEC 62443, ISO 27103 en de kritieke CIS-beveiligingscontroles. De tool helpt je om de maturiteit op het gebied van cyberbeveiliging te evalueren en biedt via praktische aanbevelingen de middelen om deze te verbeteren.