Hoe kunnen we helpen?

  Aan de slag

 • Wat is Safeonweb@work?

  Safeonweb@work is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) voor Belgische organisaties en ondernemingen. Het doel is de cyberveiligheid van de Belgische ondernemingen en organisaties te versterken door hen via verschillende diensten advies, aanbevelingen en instrumenten te verstrekken. Daarmee kunnen ze de kwetsbaarheden van hun systemen identificeren, verkleinen en gewaarschuwd worden voor cyberdreigingen.

 • Hoe kan dit van nut zijn voor jouw organisatie?

  Safeonweb@work heeft als doel je organisatie te voorzien van hulpmiddelen om je beter te wapenen tegen cyberbedreigingen.

  Door je in staat te stellen bedreigingen en kwetsbaarheden op je netwerk en domein te identificeren, kun je proactief de juiste beschermende maatregelen implementeren om het risico op cyberaanvallen drastisch te verlagen.

  Je kan je organisatie registreren en gratis gebruik maken van al onze diensten.

  Ontdek ook al onze tips om de cyberbeveiliging van je organisatie te verbeteren, gratis beschikbaar voor iedereen.

 • Welke diensten biedt Safeonweb@work aan?

  Safeonweb@work biedt verschillende diensten om het niveau van cyberbeveiliging van je bedrijf of organisatie te versterken.

  Sommige diensten zijn voorbehouden aan organisaties die geregistreerd zijn op het platform.

  Onze diensten voor geregistreerde organisaties

  Deze diensten zijn voorbehouden aan organisaties die geregistreerd zijn op het Safeonweb@work-platform.

  Cyber Threat Alerts

  De Cyber Threat Alerts service biedt vroegtijdige waarschuwing voor bedreigingen tegen je netwerk. Safeonweb@work stuurt een specifieke waarschuwingen wanneer een kwetsbaarheid of infectie is gemeld aan Safeonweb@work op het netwerk dat je geregistreerd hebt op het platform.

  Het CCB ontvangt dagelijks rapporten van zijn cyberbeveiligingspartners over infecties en bedreigingen. Via Safeonweb@work kan je deze meldingen rechtstreeks ontvangen voor je netwerk en je domein.

  Concreet: van zodra je organisatie geregistreerd is op het platform, hoef je alleen nog maar je netwerkgegevens (IP-adress(e)n en domeinnaam), en je contactgegevens in te voeren, en de dienst te activeren om te worden gewaarschuwd wanneer er een bedreiging op je netwerk wordt gedetecteerd. Wanneer er een kwetsbaarheid of infectie is ontdekt, wordt er een e-mail met meer details verzonden.

  Je kan zich op elk gewenst moment afmelden door in te loggen op het platform en de meldingen uit te schakelen.

  Cyber Threat Alerts is een gratis online service voor organisaties die geregistreerd zijn op het Safeonweb@work-platform.

  Meer informatie vind je in onze gebruiksvoorwaarden.

  Houd er rekening mee dat Safeonweb@work je antivirussoftware niet vervangt.

  Registreer hier om je Cyber Threat Alerts-service te activeren

  Onze services voor alle organisaties

  Deze services zijn algemeen beschikbaar en gratis voor alle organisaties zonder registratie.

  Policy templates

  Wij bieden een reeks aanpasbare en bewerkbare beleidsdocumenten voor cyberbeveiliging om de implementatie van informatiebeveiligingsbeheer binnen een organisatie te vergemakkelijken.

  Hier vind je onze Policy templates

  Self-Assessment

  Met ons zelfbeoordelingsformulier kan je de maturiteit van je organisatie op het gebied van cyberbeveiliging evalueren. Na het beantwoorden van vragen over cyberbeveiligingsthema's kan je je maturiteitsniveau meten, dit niveau vergelijken met dat van vergelijkbare organisaties en gebruik maken van onze praktische aanbevelingen om de vastgestelde hiaten op te vullen.

  Hier vind je ons Self-Assessment formulier

  Webinars

  Onze webinars zijn bedoeld om organisaties bewust te maken van de belangrijkste cyberbedreigingen door ze praktisch advies te geven over hoe ze zichzelf en hun gegevens kunnen beschermen.

  Hier vind je al onze webinars

   

 • Voor wie zijn de Safeonweb@work-diensten bestemd?

  De diensten van Safeonweb@work zijn bedoeld voor bedrijven en organisaties in België.

  Onze diensten voor alle organisaties (Beleidssjablonen, Zelfevaluatie, Webinars, enz.) zijn bewust zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor alle profielen, ongeacht het kennisniveau op het gebied van IT of cyberbeveiliging.

  Het is echter belangrijk op te merken dat diensten voor geregistreerde organisaties (Cyber Threat Alerts en Quick Scan Report) meer IT-vaardigheden kunnen vereisen. Aarzel dus niet om een beroep te doen op IT-personeel of een IT-serviceprovider om deze services optimaal te benutten.

 • Zijn de Safeonweb@work-diensten betalend?

  Nee, alle diensten van Safeonweb@work zijn volledig gratis.

  Diensten

 • Waarom moet ik mijn netwerkgegevens invoeren?

  Het invoeren van ten minste één van je IP-adressen is vereist om de service Cyber Threat Alerts te activeren.

  Door een IP-adres in te voeren, kunnen we waarschuwen voor "bedreigingen". Deze waarschuwingen zijn specifiek voor je netwerk en zijn op basis van verschillende bronnen geleverd door partners van het CCB. Safeonweb@work scant het netwerk niet.

  Het invoeren van ten minste één van je domeinnamen is vereist om de Quick Scan Report service te activeren.

  Door je domeinnaam in te vullen, kunnen wij je een analyserapport van het met internet verbonden infrastructuur, geïdentificeerde potentiële kwetsbaarheden en aanbevolen herstelmaatregelen bezorgen.

  Safeonweb@work gebruikt deze informatie alleen om specifieke waarschuwingen te sturen, niet om een netwerk te scannen.

  • Je kan momenteel maximaal 5 IP-adressen en maximaal 1 domeinnaam registreren.
  • Je kan een service op elk gewenst moment uitschakelen vanaf de startpagina voor services.
  • Houd er rekening mee dat je alleen een netwerk kan registreren als je de eigenaar bent of als je een schriftelijke machtiging van de eigenaar hebt ontvangen om Safeonweb@work-waarschuwingen te ontvangen.
  • Door je netwerk te registreren verklaar je dat je de gebruiksvoorwaarden en het beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens hebt gelezen en aanvaard.
 • Wat zijn "bedreigingen"?

  Bedreigingen zijn waarschuwingen die specifiek zijn voor je netwerk.

  Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) ontvangt dagelijks informatie van partners over geïnfecteerde of kwetsbare systemen in België. Het doel van het CCB is om informatie en waarschuwingen te geven op basis van de ontvangen en beschikbare informatie.

 • Waarom moet ik mijn contactgegevens invoeren?

  Het invoeren van ten minste één e-mail adres is vereist om onze Cyber Threat Alerts en Quick Scan Report diensten te activeren.

  Dit e-mailadres wordt gebruikt om regelmatig bedreigingsrapporten en een jaarlijks rapport over de bedrijfsmiddelen en mogelijk ontdekte kwetsbaarheden te sturen.

  Naast dit e-mailadres voor rapporten vragen wij om een e-mailadres op te geven voor het beheer van je account in het geval van updates, belangrijke informatie of serviceonderbrekingen, en een e-mailadres voor technisch beheer waarmee in sommige gevallen contact opgenomen kan worden door ons technisch team.

  Je kan momenteel maximaal 3 e-mailadressen voor rapportering, 1 e-mailadres voor beheerders contact en 1 e-mailadres voor technisch contact registreren. 

  Je kunt een dienst op elk gewenst moment uitschakelen vanaf de startpagina voor diensten. 

  Houd er rekening mee dat je alleen een e-mailadres kunt invoeren als je de eigenaar bent of als je schriftelijke toestemming hebt gekregen van de eigenaar om Safeonweb@work-waarschuwingen te ontvangen. 

  Door je e-mailadressen te registreren verklaar je dat je de gebruiksvoorwaarden en het beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens hebt gelezen en geaccepteerd.

 • Ik heb vragen over de inhoud van mijn Cyber Threat Alerts rapport, bij wie kan ik hiermee terecht?

  Als je vragen hebt over de inhoud van je Cyber Threat Alerts rapport, raden we je aan om contact op te nemen met je IT-medewerkers of je IT-serviceprovider.

  Vergeet niet dat deze rapporten vertrouwelijk zijn en alleen mogen worden gedeeld met leden van je bedrijf of organisatie of de dienstverleners waarmee je een contract hebt.

  Gezien de enorme verscheidenheid aan contexten, installaties, infrastructuur, software, bedreigingen, infecties etc. kan het Centrum voor Cybersecurity België zich er niet toe verbinden alle vragen te beantwoorden die voortvloeien uit het gebruik van de Safeonweb@work-diensten.

 • Hoe kan ik de diensten activeren zodra ik op het platform ben geregistreerd?

  Zodra je je netwerk- en contactgegevens hebt ingevoerd, kan je de verschillende diensten vrij activeren en deactiveren via de homepage van de diensten onder het tabblad Diensten.

  Je moet op zijn minst een IP-adres en een e-mailadres voor de meldingen ingeven om je verslag over bedreigingen voor je netwerk via e-mail te kunnen ontvangen.

  Je moet op zijn minst een domeinnaam en een e-mailadres voor de meldingen ingeven om je jaarverslag over je activa en potentiële kwetsbaarheden via e-mail te ontvangen.

 • Werkt de dienst voor dynamische IP's?

  Nee, het Safeonweb@work-platform werkt enkel met statische IP’s.

 • Vanwaar krijgt Safeonweb@work informatie over infecties?

  Verschillende partners op het gebied van cyberveiligheid - zowel uit commerciële als uit open sources - geven informatie over infecties door. Safeonweb@work krijgt geen rechtstreekse informatie over infecties op basis van informatie op je netwerk. Safeonweb@work maakt geen scan van je netwerk.

 • Analyseert het Safeonweb@work-platform mijn netwerk?

  Nee. Informatie over infecties wordt verstrekt door verschillende partners, zowel uit commerciële als uit open source-bronnen. 

 • Waarom ontvang ik geen dreigingswaarschuwing?

  Als je geen waarschuwingen kreeg, dan is het omdat we geen informatie hebben over een actuele dreiging op je netwerk.

 • Hoe kan ik me afmelden voor de waarschuwingen die ik via e-mail krijg?

  Je kan je op elk moment afmelden voor de meldingen door in te loggen op het Safeonweb@work-platform en de Cyber Threat Alerts-dienst te deactiveren vanaf de homepage van de diensten.

 • Kan ik IP-ranges toevoegen?

  Neen, op dit moment ondersteunen we alleen publieke statische IP-adressen.

 • Kan ik meer dan vijf IP's toevoegen?

  Neen, op dit moment ondersteunen we maximaal 5 publieke statische IP-adressen.

 • Kan ik de Cyber Threat Alerts delen met mijn IT-providers?

  Ja, maar we adviseren om ze alleen te delen met vertrouwde IT-providers waarmee je een  contractuele verbintenis hebt.

 • De functie ‘Cyber Threat Alerts activeren’ is ingeschakeld, ik heb een contactpersoon verwijderd of toegevoegd, wordt dit automatisch gedaan in ‘Cyber Threat Alerts activeren’?

  Neen,  houd er rekening mee dat het even kan duren om dit te verwerken.

  Algemeen

 • Hoe worden de gegevens van mijn bedrijf of organisatie gebruikt op Safeonweb@work?

  Om de gegevens van een gebruiker te kunnen koppelen aan die van zijn onderneming of organisatie, vraagt het Safeonweb@work-platform via de KBO Public Search-tool de openbare gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen op om de informatie van een onderneming of organisatie (Naam, KBO-nummer, fysiek adres) waarvoor een gebruiker is aangeduid, te kunnen ophalen.

  Via deze informatie kan een gebruiker worden gekoppeld aan een entiteit die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; het is ook mogelijk een gebruiker in staat te stellen de entiteit(en) te selecteren waarvoor hij verantwoordelijk is; de gebruikers te controleren; en te zorgen voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden van het Safeonweb@work-platform.

 • Welke persoonsgegevens bewaart Safeonweb@work?

  Safeonweb@work bewaart de gegevens die nodig zijn om zijn diensten te laten functioneren. Het gaat om de contactgegevens (namen, voornamen, e-mailadressen, telefoonnummer), de netwerkgegevens (IP-adressen, IP-bereiken, domeinnamen), de gegevens van je organisatie (naam, KBO-nummer, fysiek adres - openbare informatie verkregen via KBO Public search) en je rijksregisternummer die je opgeeft.

  Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je op Safeonweb@work.

 • Hoe zit het met de naleving van de AVG in de applicatie Safeonweb@work?

  De door Safeonweb@work gebruikte gegevens zijn: de contactgegevens die je opgeeft (namen, voornamen, e-mailadressen, telefoonnummer), de netwerkgegevens die je opgeeft (IP-adressen, IP-bereiken, domeinnamen), de gegevens van je organisatie (naam, KBO-nummer, fysiek adres - openbare informatie verkregen via KBO Public search) en je rijksregisternummer.

  Het IP-adres wordt van de toepassing naar Safeonweb@work verstuurd. Safeonweb@work controleert vervolgens of de cyberbeveiligingspartners infecties hebben gemeld voor je IP-adres. Indien dit het geval is, stuurt Safeonweb@work een specifieke waarschuwing via het e-mailadres dat je hebt opgegeven.

  Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je op Safeonweb@work.

 • Waarom heeft Safeonweb@work mijn rijksregisternummer nodig?

  Het Safeonweb@work-platform slaat het rijksregisternummer van zijn gebruikers voor veiligheidsdoeleinden op om de gebruikers te controleren en de naleving van de gebruiksvoorwaarden van het platform en zijn diensten te verzekeren.

 • Waarom is Safeonweb@work geen vervanging voor je antivirusscanner?

  Een antivirus scant heel je apparaat. Het is de belangrijkste software om je computer en je gegevens te beschermen. Verwijder je antivirus dus nooit. Het Safeonweb@work-platform scant je apparaat niet, maar geeft je informatie over de infecties die op je netwerk worden opgespoord. Safeonweb@work is een hulpmiddel voor de beveiliging van je netwerk, net zoals een antivirus voor een specifiek toestel. Als je Safeonweb@work gebruikt, raden we je aan om je antivirus op al je toestellen te blijven gebruiken.

  Meer informatie over antivirussen

 • Wat betekent "deze dienst is momenteel niet beschikbaar"?

  Dit foutbericht betekent dat het Safeonweb@work-platform tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van een update of werkzaamheden door onze supportteams. We raden je aan om het later nog eens te proberen en de pagina te vernieuwen of je af te melden en opnieuw aan te melden.   

 • Hoe kan ik een phishingbericht melden?

  Je kan alle verdachte berichten doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.

  Meer informatie

 • De website loopt vast of ik heb een weergaveprobleem. Wat moet ik doen?

  Het is een goed idee om je webbrowser af te sluiten en opnieuw op te starten. Als de problemen aanhouden, controleer dan of je apparaat en webbrowser nog steeds een recente versie gebruiken. We raden je aan om zo snel mogelijk een update uit te voeren en de nieuwste versie van je besturingssysteem en webbrowser te gebruiken.